logo down arrow

Bösakulla Gård

Bösakulla Gård är en naturligt vacker belägen plats mitt i snapphane land i Östra Göinge. Gården består utav ca 65 hektar mark, varav 20 hektar bete/ vall och ca 45 hektar skog. Vi är sjätte generationen som bor på gården här idag. Gården har stannat i samma släkt sedan år 1892 då Sissa och Thomas Mattisson med sonen Martin köpte marken. Gårdens huvudsakliga verksamheter består idag utav skogsbruk och djurhållning. Vår vision är att uppnå cirkulär ekonomi där klimatet ska genomsyra tänket i allt vi gör och investerar i framöver. ”Zero Foot Print” är ett ledord vi anammat på gården, att kunna visa vägen för ett nytt framtida tänk inom ett hållbart lantbruk, som sedan ska fortsätta i många framtida generationer utan att påverka naturen och klimatet. På gården använder vi oss utav metoder inom ”LEAN Production” som kommer från Japan och fordonsbranschen, vilket innefattar att ”eliminera slöseri” och förbättra tillvägagångssätten med hjälp utav standardiserat arbetssätt

Hållbarhet & Ansvar

När det kommer till vårt gemensamma ansvar att bevara och ta hand om vår ”moder jord” för framtida generationer försöker vi på gården ständigt tänka utanför ”boxen” och komma på nya förbättringar för att bidra till just detta. Vi har ökat kompetensen på gården och läst på kring de 16 klimatmålen inom jordbruket och bestämt oss för att prioritera vårt arbete kring: Frisk luft, Giftfri miljö, Levande skogar, Ett rikt växt och djurliv. Alla våra transportfordon drivs utav el. Elen producerar vi med hjälp utav solceller. Vi eliminerar onödiga transporter med fossila bränslen. Marken besprutas inte med gift och vi använder inte konstgödsel. Marken plöjs inte vilket resulterar i att den binder mer kol som tar upp mer koldioxid från växterna. Skogarna röjs och gallras i rätt tid. När skogen är averkningsmogen så huggs den ner och all mark återplanteras därefter. Vi utfodrar viltet som lever i skogen under de svåra årstiderna. Vi naturbetar all vår betesmark, vall och låter korna gödsla marken under tiden. Vi tar vara på och ökar antalet blommor för binas skull. ”Bihus” sätts upp på olika ställen runt om gården för att öka antalet bin. Maten vi äter på gården är till stor del hemodlad.

Läs gärna mer kring de 16 Svenska klimatmålen på länken nedan i jordbrukssektorn:

Miljömålen

djur
kor
maskin
gård
eldstad
äng
bilar i garage
ägg bredvid kycklingar
traktor

Bösakulla Honung

Vi säljer honung från bygden och närliggande bisamhällen för att i den högsta grad hålla den biologiska mångfalden vid liv. Detta är något vi vill bidra med för att bibehålla växtriket och öka antalet bin i vårt vackra närliggande landskap. Sedan vi börjat med att beta betesmarkerna i etapper utan konstgödsel upplever vi att mängden bin och växter har ökat i antal radikalt dom sista åren, något vi ser mycket positivt på. Vi sår blommor på våren på platsen runt om gården som inte brukas för att öka bi antalet ytterligare.

Intresserad av att köpa Honung av oss?

Klicka på länken nedan.

Ekologiska Ägg

På gården finns ett antal välmående äggproducerande hönor. Våra ägg kommer från grönbetande höns som får det bästa värpfodret att tillgå. På sommaren går hönsen ute på gårdens gräsytor och på vintern får de komma in i vårt numera ombyggda gamla mjölkkostall där de trivs bra bland sågspån, hö och halm

Intresserad av att köpa ägg av oss?

Klicka på länken nedan.

ägg

Ekologisk köttlåda

Våra djur går ute året om med tillgång till vindskydd. Djuren ”naturbetar” på sommaren för att hålla den biologiska mångfalden igång och på vintern äter de endast hö ensilage, som gödslats efter djuren gått och betat gräset. Samtliga djur på gården är stambokförda och registrerade med de bästa generna för att uppnå det bästa tänkbara resultatet. På Bösakulla gård använder vi oss varken av bekämpningsmedel eller konstgödsel och all slakt är tänkt att ske på gården för att undvika stressade djur och onödiga transporter som påverkar klimatet negativt. Köttlådorna vi levererar är ekologiska och raserna vi har är den flitigt betande Irländska rasen Dexter och den japanska Wagyu, även känd som värdens finaste Kobe kött, riktiga delikatesser.

Intresserad av att köpa Köttlådor av oss?

Klicka på länken nedan.

kött

Bösakulla Brasved

När det är dags att röja/gallra för att få en bra tillväxt i den friska skogen låter vi kvistar och toppar ligga kvar i skogen för att återföra näring och gödsel till marken. Stammarna skotar vi ut och tillverkar brasved utav som i nästa steg värmer många hus runt om i södra Sverige.

Intresserad av att köpa ved av oss?

Klicka på länken nedan.

trä

Julgranar

Vi planterar ett hundratal nya kungsgranar varje år som går att ”boka”. Kunden får boka sin gran och själv komma ut och hugga den när det är dags. På så sätt hugger vi inte ner mer granar än vad som efterfrågas, vilket också kan anses vara klimatsmart och att inte slösa mer på resurserna i onödan

Intresserad utav våra granar?

Klicka på länken nedan.

julgranar

Skogsbruk & Maskinstation

Bösakulla gård kan erbjuda flertalet tjänster inom jordbruk, entreprenad och skogssektorn. Vi utför allt ifrån plantering, röjningar, manuell huggning, gallringar och skotning utav virket med en mindre gallringsskotare. Inom jordbruket kan vi erbjuda diverse tjänster, allt ifrån stängsla till diverse redskapsburna jordbruksmaskiner. Eller varför inte skogsdikning eller annan fältgrävning med en mindre banddriven grävmaskin.

Intresserad utav våra tjänster eller vill veta mer?

Klicka på länken nedan.